Centre de Dia Can Vargas

El Centre de Dia per a Persones Grans Can Vargas de Ripollet és un servei diürn d’assistència adreçat a persones grans amb un grau de dependència reconegut. 

L’objectiu del centre és afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social, alhora que permet satisfer les necessitats d’assistència, organització, lleure, etc. i donar suport a les famílies en la seva important tasca cuidadora.

L’acció que desenvolupem pretén avançar cap a una intervenció integral i personalitzada, respectant els drets, els desitjos i la dignitat de la persona usuària del servei, tot tenint en consideració i treballant conjuntament amb la familia per afavorir el màxim benestar possible.

El Centre de Dia Can Vargas és un centre de titularitat pública, pertanyent al Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya i actualment gestionat per Suara Cooperativa.